Anadolu Oluşum Yeniden Yapılanma Çalışmaları…

12345Anadolu Oluşum firması KOSGEB İşbirliği Güçbirliği destek programına sundukları projenin destek almasıyla 2012 yılında kuruldu.  Türkiye’de örnek bir model olmayı amaçlayan ANADOLU OLUŞUM firması tanımlanmış vizyonuna ulaşabilmesi amacıyla “Sürekli Kurumsal Gelişim” projesi kapsamında Yeniçağ’la işbirliğine gitmiştir.

“Projeyle öncelikli stratejilerin belirlenmesi, eylem planlarının hazırlanması, uygulanması, gerekli iyileştirmelerin yapılmasına katkı sağlanması, kurum bünyesinde TS EN ISO 9001 2008 Kalite Yönetim Sisteminin, ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin, OHSAS 18001 İş Güvenliği ve İş Sağlığı Sisteminin kurulması, yürütülmesi ve belgelendirilmesi, kalite kayıtlarına ait standart dokümantasyonun oluşturulması, proje kapsamında personelin kalite kavramları ve kurumsal gelişim eğitimleri alması sağlanacaktır.

Ayrıca ANADOLU OLUŞUM’da istenen gelişmeleri sağlayacak önerilerin bizzat çalışanlarca ortaya çıkarılması ve bunları hayata geçirecek sistemlerin kurulması hedeflenerek yapılan çalışmalarda çalışanların gönüllü olarak katıldıkları iyileştirme takımları ile gelişim sağlanması amaçlandı. Teknik eğitim ve danışmanlık sağlayan bir rehber eşliğinde çalışan bu takımlar kısa sürede kurum içersinde önemli gelişim sonuçlarına ulaşılmasını sağladı. Bireylerin ve kurumların sosyal ve iş hayatlarında yaşadıkları sıkıntıların iletişimsizlikten kaynaklandığını, yapılandırılmış ve stratejik olarak uyumlu, sürdürülebilir sonuçlar yaratmak, çalışanlarına değer veren, yeni işbirlikleri oluşturmak için güven verici ilişkilerin kurulması ve bu süreçlerin uygulanmasına yönelik çalışma grupları oluşturularak hedefler belirlendi. Kurumun analizinin yapılarak, kuruluşun güçlü, iyileştirmeye açık alanlarını belirlenebilmesi ve gerçekleşen ilerlemenin periyodik olarak ölçülebilmesi sistematik hale getirildi. Proje kapsamında stratejik planlama, pazarlama, İK, üretim, tedarik sisteminin modellenmesi yer almakta.

IMG_1924[1] IMG_1925[1] IMG_1926[1] IMG_1927[1]

Leave a Comment

shared on wplocker.com