Category: Belgelendirme Danışmanlığı

ISO Belgelendirme

ISO Belgelendirme

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ISO 9000 Serisi Standartlar, uluslararası kalite yönetim sistemlerine yönelik gereksinimleri tanımlamak için ISO (International Organization for Standardization) tarafından geliştirilmiştir. ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Standardı; bir ürünün üretiminden ya da hizmet sunumundan, müşteriye ulaştığı yere kadar her süreçte müşterinin beklenti ve gereksinimlerini karşılayarak kaliteyi güvence altına alan, tüm bu süreçlerde müşteri memnuniyetini ön planda… ISO […]

Read more ›

ISO TS 16949

ISO/TS 16949 International Automotive Task Force (IATF) ve ISO/TC 176’dan temsilcilerin katılımı ile hazırlanmış bir teknik spesifikasyondur. ISO/TS 16949 otomotiv sektöründe geçici uygulama esası olarak yayınlanmıştır ve bu nedenle kullanımından doğacak bilgi ve tecrübeler ışığında revize edilebilir. ISO/TS 16949’un Tarihçesi ISO/TS 16949 mevcut kalite sistem mevzuatlarına yeni ve katı kurallar getirmez. Tüm otomotiv kalite sistemi mevzuatlarının bir harmonizasyonudur ve müşteri isteği doğrultusunda, müşterinin […]

Read more ›

EN ISO 13485

Avrupa Birliği mevzuatına uyum süreci içerisinde topluluk içerisinde satılan ve kullanılan tüm tıbbi cihaz üreticileri mevcut yasal zorunlulukları karşılamak, verimliliklerini arttırabilmek ve gerekli durumlarda açılabilecek davalara karşı yasal bir güvence oluşturabilmek için kalite sistemi kurma ve bunu belgelendirme ihtiyacı hissetmektedirler. Avrupa’da ve 13 Eylül 2003 tarihinden itibaren ülkemizde bu çalışma CE işareti kullanmayı zorunlu kılmaktadır. Medikal sektörde faaliyet gösteren kuruluşlar […]

Read more ›

BRC Uluslararası Gıda ve Ambalaj

BRC İngiltere’de perakende ticareti temsil eden ticari bir örgüttür. Bu örgütün üyeleri büyük mağazalardan köşe başı büfelerine kadar farklı büyüklükte olabilir. BRC perakendeciliği ve tüketiciyi etkileyen birçok konu ile doğrudan ilgilenmektedir ve lobi faaliyetleri ile İngiltere ve AB’de bu noktalara dikkat çekmeye çalışmaktadır. İncelendiğinde İngiliz perakende gıda pazarının %38’ini perakendeci markalarının (Retailer Brands) oluşturduğu görülür. Bu ürünler kalite açısından markalı […]

Read more ›

IFS Uluslararası Gıda Standardı

(International Food Standard), çıkış noktası Global Food Safety Initiative (GFSI)’ dır. Diğer büyük Avrupalı Perakendeciler de benzer şekilde tedarikçilerinin denetiminde İngiliz modelini kullanarak 3. taraf denetim kuruluşlarıyla çalışmaya başlamışlardır. Örneğin Alman ve Fransız perakendeciler IFS standardını şart koşmaya başlamıştır. Bunun gibi çalışmalar ve kooperasyonlar Amerika’da da ortaya çıkmaya başlamıştır. 2000 yılında, gıda güvenliğinin, Ticaret Odası CIES – The Global Food […]

Read more ›

OHSAS 18001

Günümüzde, kuruluşlardan beklentiler artmıştır. Artık sadece iyi mal veya hizmeti ucuza sunmak ve ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi ile sunulan bu ürünü güvence altına almak yetmemektedir. Beklenti, kuruluşların ürün veya hizmeti üretirken çevreye saygılı olmaları, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri almaları ve sosyal sorumluluklarını yerine getirmeleri yönündedir. İster üretim isterse hizmet sektöründe olun, işinizi, çalışanlar için sağlıklı ve […]

Read more ›

HACCP

HACCP, gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak uygulanan bir sistemdir. Gıda işletmelerinde, sağlıklı gıda üretimi için gerekli olan hijyen şartlarının (personel hijyeni, ekipman hijyeni, hammadde hijyeni, ortam hijyeni, vb.) belirlenerek bu şartların sağlanması, üretim ve servis aşamasında tüketici açısından sağlık riski oluşturabilecek nedenlerin belirlenmesi ve bu nedenlerin ortadan kaldırılması temeline dayanan bir sistemdir. Gıda üretiminde, gıda güvenliği, ürünü kullanan tüketicinin mutlak talebidir. […]

Read more ›

CE Belgelendirme

CE markası, Avrupa Birliği’nin teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürünlerin bu direktiflere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösterir. Ürün belgelendirme kapsamında; CE Marking (Tüm Kapsamlar) G işareti (Yapı Malzemeleri) Pi İşareti (Basınçlı Kaplar) Wheel Mark (Denizcilik) ADR (Tehlikeli Madde Taşımacılığı)

Read more ›

SA 8000 Standardı

SA8000’in açılımı “Social Accountability 8000 = Sosyal Sorumluluk 8000″dir. Bu standart; mal ve hizmet üretiminde etik kurallara uyumu garanti altına alır. SA 8000 Social Accountability International’ın tescilli markasıdır. SA 8000 dünyanın her yerinde, her sanayi kolunda, her büyüklükte kuruluşa uygulanabilir. SAAS (Social Accountability Accreditation Service) tarafından akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları belgelendirir. Sosyal Sorumluluk Kavramı: Sosyal sorumluluk kavramı kısaca, bir işletmenin […]

Read more ›

EUREPGAP Standardı

Günümüzde Modern tarım, “sürdürülebilir gelişmeler” alanında her geçen gün yeni zorlamalarla karşı karşıya kalmakta ve sadece kaliteli ürün temin etmek zorunda kalmayıp, aynı zamanda da sivil toplum örgütlerinin doğrudan müdahale ettiği çevresel ve sosyal hususları da dikkate almak zorunda kalmaktadır. Tüketici bir malı satın alırken, çevreyi, sağlığı ve toplumu ilgilendiren hususlarda artık çok daha bilinçli ve hassas davranmakta ve tükettiği […]

Read more ›
shared on wplocker.com