Category: Hibe Programları Danışmanlığı

Zafer Kalkınma Ajansı Yeni Çağrı Açıkladı…

Zafer Kalkınma Ajansı Yeni Çağrı Açıkladı…

Zafer Kalkınma Ajansı 2012 yılı yeni destek programını açıkladı. Sosyal Altyapı Mali Destek Programı (SAMDP) ve Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı (SKMDP) olarak iki başlıkta çağrıya çıkan bu programlara ilişkin ayrıntılar 12.11.2012 tarihinde sitemizde yayınlanacaktır. Bu programla ilgili proje danışmanlığı sürecimiz başlamıştır.

Read more ›
Avrupa Birliği 2013-2014 Akademik Yılı Jean Monnet Burs Programı Duyurusu

Avrupa Birliği 2013-2014 Akademik Yılı Jean Monnet Burs Programı Duyurusu

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU   2013-2014 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURS PROGRAMI DUYURUSU Jean Monnet Burs Programının kapsamı, başvuru şartları ve yürütülmesine ilişkin esaslar aşağıda verilmektedir. Söz konusu şartlar 2013-2014 akademik yılı için belirlenmiş olup, geçmiş yıllardaki uygulamalar 2013-2014 akademik yılı için emsal teşkil etmemektedir.   Bursun Amacı   Avrupa Birliği (AB) […]

Read more ›

İşbirliği Güçbirliği Destek Programı

İşbirliği Güçbirliği Destek Programı PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ   KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışında bir   araya gelerek “Ortak Sorunlara Ortak Çözümler” üretilmesi,   KOBİ’lerin tedarik, pazarlama, düşük kapasite   kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına   çözümünde zorlandıkları birçok soruna çözüm bulunması,   KOBİ’lerin bir araya gelerek kapasite ve rekabet   gücü yüksek işletmelere dönüşmesi,   Ölçek […]

Read more ›

Tematik Proje Destek Programı

Tematik Proje Destek Programı PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ   KOBİ’lerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve   Meslek Kuruluşları tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin   geliştirilmesi amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik   edilmesi,   Makro strateji dokümanlarında işaret edilen   öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel   ihtiyaçların karşılanması,   KOBİ’lerin uluslararası mevzuat ve önceliklere   uyumunun sağlanması, […]

Read more ›

Girişimcilik Destek Programı

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI Girişimcilik Destek Programı 3 alt programdan oluşur: Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Yeni Girişimci Desteği İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Minimum 60 saatlik eğitim ve atölye çalışmasından oluşan eğitim programını kapsar (girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri egzersizleri yapılması ve iş planı hazırlanması) Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri KOSGEB veya diğer kurum ve kuruluşlar (üniversite, İŞKUR, meslek kuruluşu, belediye […]

Read more ›

Genel Destek Programı

Genel Destek Programı PROGRAM DESTEK ÜST LİMİT VE ORANLARI   GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ DESTEK ÜST LİMİTİ  (TL) DESTEK ORANI    (%) 1. ve 2. Bölgeler 3. ve 4. Bölgeler 1 Yurt İçi   Fuar Desteği 30.000 % 50 % 60 2 Yurt Dışı   İş Gezisi Desteği 10.000 3 Tanıtım   Desteği 15.000 4 Eşleştirme   Desteği 15.000 5 Nitelikli   […]

Read more ›

Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI Programın amacı bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ’ler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi ve ticarileştirilmesi için araştırma, geliştirme, inovasyon ve endüstriyel uygulama projelerinin desteklenmesidir. Program iki alt başlıktan oluşmaktadır. Bu alt başlıklar : Ar-Ge ve İnovasyon Programı Endüstriyel Uygulama Programı Program toplam olarak […]

Read more ›

Uluslararası Sanayii Ar-ge Projeleri Destekleme Programı (1509)

PROGRAMIN AMACI Ülkemizdeki teknik yeterliliğin ve bilgi   birikiminin artırılması, Kuruluşların uluslararası teknoloji birikimine erişiminin ve teknoloji transferinin sağlanması, Edinilen teknolojik bilgi ve deneyimin   kuruluş bünyesinde içselleştirilerek, özgün teknolojilerin geliştirilmesinde   ivme kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması, Kuruluşların uluslararası pazarlarda yer   almasına katkı sağlamasıdır.  Kimler Yararlanabilir?  Uluslararası ortaklı araştırma   geliştirme projelerinin desteklenmesi için oluşturulmuştur. Bu tür   […]

Read more ›

Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme Programı – Teknogirişim (1508)

PROGRAMIN AMACI Yeni girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş   fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere   dönüştürebilmeleri için çekirdek sermaye sağlanarak desteklenmesini   amaçlamaktadır.  Kimler Yararlanabilir?  Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişim faaliyetinde   bulunmaya aday, Üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir   yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenciler, Yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da […]

Read more ›

Kobi-Arge Başlangıç Destek Programı (1507)

PROGRAMIN   AMACI Program ile KOBİ’lerin, teknolojik ve   yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik   proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal   araştırma-teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve   uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir.  Kimler Yararlanabilir?  18.11.2005 Tarih ve 25997 sayılı Resmi   Gazetede yayımlanan ” Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, […]

Read more ›
shared on wplocker.com