Category: Kosgeb Destekleri

İşbirliği Güçbirliği Destek Programı

İşbirliği Güçbirliği Destek Programı PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ   KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışında bir   araya gelerek “Ortak Sorunlara Ortak Çözümler” üretilmesi,   KOBİ’lerin tedarik, pazarlama, düşük kapasite   kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına   çözümünde zorlandıkları birçok soruna çözüm bulunması,   KOBİ’lerin bir araya gelerek kapasite ve rekabet   gücü yüksek işletmelere dönüşmesi,   Ölçek […]

Read more ›

Tematik Proje Destek Programı

Tematik Proje Destek Programı PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ   KOBİ’lerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve   Meslek Kuruluşları tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin   geliştirilmesi amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik   edilmesi,   Makro strateji dokümanlarında işaret edilen   öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel   ihtiyaçların karşılanması,   KOBİ’lerin uluslararası mevzuat ve önceliklere   uyumunun sağlanması, […]

Read more ›

Girişimcilik Destek Programı

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI Girişimcilik Destek Programı 3 alt programdan oluşur: Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Yeni Girişimci Desteği İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Minimum 60 saatlik eğitim ve atölye çalışmasından oluşan eğitim programını kapsar (girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri egzersizleri yapılması ve iş planı hazırlanması) Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri KOSGEB veya diğer kurum ve kuruluşlar (üniversite, İŞKUR, meslek kuruluşu, belediye […]

Read more ›

Genel Destek Programı

Genel Destek Programı PROGRAM DESTEK ÜST LİMİT VE ORANLARI   GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ DESTEK ÜST LİMİTİ  (TL) DESTEK ORANI    (%) 1. ve 2. Bölgeler 3. ve 4. Bölgeler 1 Yurt İçi   Fuar Desteği 30.000 % 50 % 60 2 Yurt Dışı   İş Gezisi Desteği 10.000 3 Tanıtım   Desteği 15.000 4 Eşleştirme   Desteği 15.000 5 Nitelikli   […]

Read more ›

Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI Programın amacı bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ’ler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi ve ticarileştirilmesi için araştırma, geliştirme, inovasyon ve endüstriyel uygulama projelerinin desteklenmesidir. Program iki alt başlıktan oluşmaktadır. Bu alt başlıklar : Ar-Ge ve İnovasyon Programı Endüstriyel Uygulama Programı Program toplam olarak […]

Read more ›
shared on wplocker.com