Category: Tübitak Destekleri

Uluslararası Sanayii Ar-ge Projeleri Destekleme Programı (1509)

PROGRAMIN AMACI Ülkemizdeki teknik yeterliliğin ve bilgi   birikiminin artırılması, Kuruluşların uluslararası teknoloji birikimine erişiminin ve teknoloji transferinin sağlanması, Edinilen teknolojik bilgi ve deneyimin   kuruluş bünyesinde içselleştirilerek, özgün teknolojilerin geliştirilmesinde   ivme kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması, Kuruluşların uluslararası pazarlarda yer   almasına katkı sağlamasıdır.  Kimler Yararlanabilir?  Uluslararası ortaklı araştırma   geliştirme projelerinin desteklenmesi için oluşturulmuştur. Bu tür   […]

Read more ›

Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme Programı – Teknogirişim (1508)

PROGRAMIN AMACI Yeni girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş   fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere   dönüştürebilmeleri için çekirdek sermaye sağlanarak desteklenmesini   amaçlamaktadır.  Kimler Yararlanabilir?  Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişim faaliyetinde   bulunmaya aday, Üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir   yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenciler, Yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da […]

Read more ›

Kobi-Arge Başlangıç Destek Programı (1507)

PROGRAMIN   AMACI Program ile KOBİ’lerin, teknolojik ve   yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik   proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal   araştırma-teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve   uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir.  Kimler Yararlanabilir?  18.11.2005 Tarih ve 25997 sayılı Resmi   Gazetede yayımlanan ” Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, […]

Read more ›

Roje Pazarları Destekleme Programı (1503)

PROGRAMIN AMACI Proje Pazarları Destekleme   Programı;  üniversitelerden, araştırma kurumlarından ve sanayi   kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelmesi ve tarafların somut proje   önerilerini paylaşarak muhtemel işbirlikleri olanaklarının aranması için   düzenlenen etkinliklerin desteklenmesi için oluşturulmuştur. Kimler Yararlanabilir?  • Üniversiteler • Araştırma kurumları • Sanayi şemsiye kuruluşları Ar-Ge Proje Pazarı Platformu için destek başvurularının; organizasyonu   yapacak üniversite, araştırma kuruluşu […]

Read more ›
shared on wplocker.com