Category: Projeler

AB Destekli Projeler

AB Destekleri AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında, hibe programı uygulamasıyla projeler destekleniyor. Bu çerçevede, destek programların öncelik alanlarında belirlenen şartlara uygun projelerden, yarışma yoluyla seçilenler, hibelerden yararlanıyor. Hibe programlarının hazırlık ve uygulamaları DPT koordinasyonuyla gerçekleşiyor. İhale aşamaları ise Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından yürütülüyor. Bu programlara, ilgili bölgesel program kapsamındaki illerin sınırları içinde yürütülmesi koşuluyla, yerel […]

Read more ›

Dünya Bankası Destekli Projeler

Dünya Bankası kuruluş amacı gereği sağlık, eğitim, iletişim ve diğer konularda kredi ve hibelerle destek programları düzenlemektedir. Kredi Programı; DB(Dünya Bankası) kaynağı vasıtasıyla KOBİ’lerin büyümelerini desteklemeyi, büyük firmalar ile KOBİ’ler arasındaki açığın ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Kredi Ve Kredilendirme Koşulları  Dünya Bankası KOBİ Tanımı  Kredi programı kapsamında, yıllık net satış tutarı 20.000.000 USD’ye (20 milyon […]

Read more ›

Tarım Bakanlığı Projeleri

YENİ HİBE!!! GAP BÖLGESİ İLLERİNDE SÜT SIĞIRCILIĞI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN HİBE PROGRAMI Durum : Program Açık GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ EYLEM PLANI KAPSAMINDAKİ İLLERDE SÜT SIĞIRCILIĞI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ HİBE PROGRAMI Programın amacı  Güneydoğu Anadolu Projesi Eylem Planı (2008-2012) kapsamındaki Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerinde, süt sığırcılığının geliştirilmesi, modern işletmelerin kurulması, hayvansal üretimde verimliliğin ve kalitenin artırılması […]

Read more ›
shared on wplocker.com