Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği

DOKABitlis, Hakkâri, Muş, Van bölgesinde faaliyet gösteren Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından 2013 yılında uygulanmak üzere, Doğrudan Faaliyet Destek Programı proje teklif çağrısı yayınlanmıştır.

Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında kalkınma ajansının faaliyet gösterdiği bölgede sosyo-ekonomik gelişmeyi hızlandırabilecek önemli fırsatların değerlendirilmesine ve sosyo-ekonomik gelişme önündeki darboğazların giderilmesine yönelik tedbirleri ve planlama/araştırma faaliyetleri ile bölgenin yatırım ortamının iyileştirilmesine katkı sağlayacak stratejik eylem ve faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında 2013 Yılı için 1.000.000 TL bütçe ayrılmış olup verilecek destekler asgari 25.000 TL ve azami 75.000 TL olabilecektir.

Bu çağrı kapsamında proje sunabilecek kurum ve kuruluşlara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

• Yerel Yönetimler

- İl, İlçe, Belde belediyeleri

- İl Özel İdareleri

- Mahalli İdare Birlikleri

• Kamu Kurum ve Kuruluşları

- Valilikler

- İl Müdürlükleri,

- Bölge Müdürlükleri,

- Kaymakamlıklar

- İlçe Müdürlükleri

- Üniversiteler

• Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlar

• Sivil Toplum Kuruluşları

• Organize Sanayi Bölgeleri

• Küçük Sanayi Siteleri

• İş Geliştirme Merkezleri

• Birlik ve kooperatifler

Proje teklifleri için son teslim tarihi 31 Aralık 2013 olarak belirlenmiştir.

Destek ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve proje hazırlanıp sunulması için bizimle iletişime geçebilirsiniz…

Leave a Comment

shared on wplocker.com