EUREPGAP Standardı

Günümüzde Modern tarım, “sürdürülebilir gelişmeler” alanında her geçen gün yeni zorlamalarla karşı karşıya kalmakta ve sadece kaliteli ürün temin etmek zorunda kalmayıp, aynı zamanda da sivil toplum örgütlerinin doğrudan müdahale ettiği çevresel ve sosyal hususları da dikkate almak zorunda kalmaktadır.
Tüketici bir malı satın alırken, çevreyi, sağlığı ve toplumu ilgilendiren hususlarda artık çok daha bilinçli ve hassas davranmakta ve tükettiği gıdalarda açıkça çok daha fazla güven aramaktadır.
Tarımsal ürün üreticileri ile tüketiciler arasındaki doğal aracı olan perakendeci, yiyecek maddelerini tüketiciye satarken, insan sağlığını tehdit edebilecek olası tehlikeleri bertaraf etmek için makul düzeydeki tüm önlemleri almak ve elinden gelen itinayı göstermekle yükümlüdür.
EUREPGAP Planı
“The Euro Retailer Producs Working Group ” – Eurep – Avrupa Perakende Ürünleri Çalışma Grubu, aralarında İtalya’dan COOP’un da bulunduğu, Avrupa’nın önde gelen perakendecileri tarafından kurulmuş bir birlik olup tarımsal ürün üreticileri ile perakendeciler arasında toplantılar düzenlemekte, sürdürülebilir bir tarımın modern gereksinimlerine daha fazla yanıt verebilecek tarımsal ürünler yetiştirilebilmesine yönelik müşterek bir protokol hazırlanabilmesi için çalışmalar yürütmektedir.
Bu çalışmaların neticesi, EUREPGAP olarak anılan İyi Tarımsal Uygulamaları (Good Agriculture Practices – GAP) sertifikalandırma planıdır. Bu plan, protokolün doğru bir biçimde uygulandığının, uluslararası EN 45011 standardına göre akredite olmuş bağımsız bir kuruluş tarafından aşağıdaki esaslar dahilinde sertifikalandırılmasını öngörmektedir:

Bir bütün olarak kabul görmüş teknikleri kullanmak
Çevrenin korunması için özel dikkat göstermek
Gıda ürünlerini işlerken hijyenik hususları dikkate almak ve özen göstermek
Tarım işçilerinin sağlığı ve güvenliği ile ilgili şartları dikkate almak ve bunlara saygı göstermek
İşçilere muamelede spesifik normları dikkate almak ve buna saygı göstermek
Plan, hem bireysel çiftçilere hem de üretici örgütlerine (örneğin kooperatifler ve konsorsiyumlar) (PMO – Product Marketing Organization/Ürün Pazarlama Örgütü) uygulanmaktadır; bu sonunculardan Sistem Kalitesi dokümanlarına ilişkin unsurları yerine getirmeleri ve üreticiler arasındaki bağlantıları yönetebilecek yeterlilikte olmaları da istenmektedir.
Neden EUREPGAP Sertifikalandırması? 
Tüm taze bahçe meyvesi perakendecileri, tedarikçilerinin gıda güvenliği şartlarına ve “itina gösterme” ilkelerine uyduklarına dair kendilerine güvence verilmesini talep etmektedir. Günden güne daha fazla tüketici “çevresel ve sosyal etkileri daha az olan” ürünlere yönelmektedir.
EUREPGAP sertifikalandırmasının yürürlüğe sokulmasıyla ürünlerin her bir müşteri tarafından ayrı ayrı birden fazla kez kontrol edilmesine artık gerek yoktur. Bu da üreticilerin pazara daha kolay girebilmesi için tek bir sözleşmesel baz sağlar.

Ayrıca gruba üye perakendecilerin çoğunluğu, kendilerine ürün tedarikinde bulunulabilinmesi için EUREPGAP sertifikalandırmasını şart koşmaktadırlar

Leave a Comment

shared on wplocker.com