İnsan Kaynakları Yönetimi

 YENİÇAĞ Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Yaklaşımı, kurumların insan kaynakları yönetimlerinin, misyon, vizyon, iş hedefleri ve stratejileri ile uyumlu kılınmasını hedeflemektedir. YENİÇAĞ, insan kaynakları stratejilerinin kurumun stratejileri ile yön birliği içinde olmalarını sağlamak için organizasyondaki işleri ve bu işlerin gerektirdiği yetkinlikleri temel almaktadır. YENİÇAĞ yaklaşımında, kurumun ihtiyaç duyduğu yetkinlikler, tüm insan kaynakları yönetimi sistemlerini ortak bir hedefe odaklayan ana unsurlar olarak konumlandırılmaktadırlar. İnsan Kaynakları Stratejileri, ihtiyaç duyulan yetkinliklerin kuruma kazandırılmasını ve geliştirilerek elde tutulmasını sağlamak üzere belirlenmektedir. Bu stratejiler doğrultusunda tasarlanan insan kaynakları yönetimi sistemleri, ihtiyaç duyulan yetkinliklere odaklanarak birbirleri ile etkili bir biçimde ilişkilendirilmektedirler. İnsan Kaynakları Yönetiminin ana süreç tasarımları, yıllar içinde başarılı sonuçlar alınmasını garantileyecek şekilde geliştirilmiş olan metodolojiler kullanılarak yapılmaktadır.

İnsan Kaynakları Yönetimi Yapısının Geliştirilmesi Gelecekte en yüksek yararı sağlayacak etkin bir insan kaynakları yapısının geliştirilmesi, mevcut durumunuzu iyi anlayarak doğru bir vizyon oluşturmaktan ve yetkin bir ekip kurmaktan geçmektedir. Bu kapsamda sunduğumuz hizmetler:

* İnsan Kaynakları Yönetimi Mevcut Durum Analizi

* İnsan Kaynakları Vizyon ve Stratejilerinin Geliştirilmesi

* İnsan Kaynakları Biriminin Kurulması

Liderlik Geliştirme ve Kariyer Yönetimi Liderlik Geliştirme ve Kariyer Yönetimi süreci, kurumunuzun ihtiyaç duyduğu liderlik yetkinliklerinin sürekliliğini sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda sunduğumuz hizmetler:

* Yönetici Değerlendirme ve Geliştirme

* Kariyer Yönetimi Sisteminin kurulması

* 360 derece Değerlendirme

* Değerlendirme ve Geliştirme Merkezi Kurulması

İşe Alma ve Yerleştirme

Etkin bir işe Alma ve Yerleştirme süreci, kurumunuzda içeriden doldurulmayan boş pozisyonlara en uygun adayların yerleştirilmesini sağlamaktadır. Bu kapsamda sunduğumuz hizmetler:

* İşe Alma ve Yerleştirme Sisteminin Kurulması

* Değerlendirme Merkezi Kurulması

İnsan Kaynakları Yönetimi Dış Kaynak Temini Dış Kaynak Temini, insan kaynakları birimini kendi bünyelerinde kuracak kaynağa ve birikime sahip olmayan ya da bunu tercih etmeyen kurumların Kurumunuzun insan kaynakları yönetiminin, YENİÇAĞ uzmanları tarafından en etkili şekilde yönetilmesini sağlayan bu hizmet, ana işinize odaklanmanıza ve maliyet avantajı elde etmenize olanak tanır. Piyasa ile uyumlu, etkin bir ücret ve ödül yönetimi, çalışanlarınızın bağlılığını ve motivasyonunu destekleyen en temel unsurlardan birisidir. Bu kapsamda sunduğumuz hizmetler:

* İş Değerleme

* Temel Ücret Yapısının Kurulması

* Prim Sisteminin Kurulması

* Ek Faydaların Planlanması

* Ödül Yönetimi Sisteminin Kurulması

Performans Yönetimi Performans Yönetimi, çalışanlarınızın performanslarının geliştirilmesi yoluyla kurum performansınızın artırılmasını hedeflemektedir. Bu kapsamda sunduğumuz hizmetler:

* Yetkinlik Modelinin Geliştirilmesi

* Performans Yönetimi Sisteminin Kurulması

* Eğitim İhtiyaç Analizi ve Gelişim Planlama

* Eğitim ve Geliştirme Sisteminin Kurulması

Yapısal Destek Çözümleri Yeniden yapılanma projeleri dahilinde veya münferit olarak sunduğumuz çözümler, organizasyonunuzun etkinliğini desteklemektedir. Bu kapsamda sunduğumuz hizmetler:

* İş Tanımlarının ve Profillerinin Geliştirilmesi

* İnsan Gücü / Norm Kadro Planlaması

İnsan kaynakları yönetimi destek bir süreç olmakla birlikte çalışanların memnuniyetini ve bağlılığını sağlama rolü nedeniyle son derece kritik bir süreçtir. Bu nedenle, Yeni Çağ’ın insan kaynakları yönetimi dış kaynak temini yaklaşımında, kurumun bu alandaki sorumluluğunu tümüyle kurum dışına çıkarması değil insan kaynakları yönetimini YENİÇAĞ ile işbirliği içinde yürütmesi öngörülmektedir.

 

shared on wplocker.com