Ipard Destekleri

ipard1IPARD, Avrupa Birliği’nin, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne adaylığı dahilinde sunduğu Katılım Öncesi Mali Yardım Fonları’nın  5 bileşeninden biridir ve 2007-2013 yılları arasında uygulayacağı Kırsal Kalkınma bileşenini temsil etmektedir. IPARD programından ülkemizde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı sorumludur. Bakanlığın hazırladığı program 19 Aralık 2007 tarihinde Brüksel’de Avrupa Komisyonu Kırsal Kalkınma Komitesi tarafından kabul edilmiş,   4 Mayıs 2007 tarihinde TBMM tarafından kabul edilen 5648 sayılı “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” 18/05/2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak IPARD Programı’nın yürütülmesinden sorumlu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu kurulmuştur. IPA İngilizce Instrument for pre-accession yani Katılım Öncesi Mali Yardım Mekanizmasını RD ise Rural Development yani Kırsal Kalkınmayı temsil etmektedir. IPARD programı ile ; tarım sektöründe ve kırsal alanda faaliyet gösteren üreticilerimizin, özel sektörün ve potansiyel yatırımcıların Tarım ve Kırsal Kalkınma alanında desteklenmesi amacı ile 2007–2013 döneminde uygulamaya konulacak ve AB hibe fonları kırsal kesimde yaşayan halkımıza, çiftçilere, üretici birliklerine ve tarım sektöründe faaliyet gösteren firmalara projeler karşılığında ve sözleşmelerine uygun olarak kullandırılacaktır.

IPARD KAPSAMINDA OLAN İLLER

ipard-iller

shared on wplocker.com