Kurumsal Performans Denetimi

Kuruluşların yıllara göre performansının gelişimi ve sürdürebilirliği rekabetçi piyasa koşullarında büyük önem taşımaktadır. Bunu başarmanın yolu öncelikli olarak kurumsal misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerin doğru şekilde belirlenmesi ve bunları gerçekleştirecek aksiyonların hayata geçirilmesine bağlıdır. Kuşkusuz bu süreçte kurumsal başarım düzeyini belirleyici göstergelere ihtiyaç duyulur. Kurumsal performans denetimleri ile belirlenen startejilerin doğruluk, tutarlılık, ulaşabilirlik ve yeterlilik açısından değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Denetim bulgularına bağlı olarak gerektiğinde stratejiler üzerinde revizyon gereklilikleri ortaya çıkabilir ve böylelikle gelecek yol haritasının gerçekçi bir temele oturtulması sağlanır. Kurumsal performans denetim modeli aşağıdaki gibidir.

Denetim sadece mevcut durumun belirlenen kriterleri karşılama düzeyi ile sınırlı kalmayacak aynı zamanda denetçiler tarafından geliştirilecek önerilerle stratejilerin rasyonel bir temele oturtulmasına destek verilmektedir. Kurumsal performans denetimi puanlama esaslı bir denetim olup denetim sonunda performans puanı (Performance Rating) verilmektedir.

Standart Sistemler Denetim Hizmetleri
İmalat ve Otomotiv sektöründe yer alan kuruluşların işbirliği içerisinde olduğu yan sanayiinin kalite performansını ISO 9001, ISO / TS 16949:2002 , HACCP, ISO 14001 Çevre, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği, Risk Yönetimi ve şartname gerekliliklerini dikkate alarak tarafsız bir denetim ekibi tarafından denetlenmesi ve bulgularının raporlanması amaçlanmaktadır. Kuruluş adına ve fakat bağımsız olarak kuruluşların tedarikçilerine yönelik gerçekleştirilecek denetimlerle tedarikçilerin proses ve ürün kalitesi ile ilgili performansı değerlendirilmekte ve iyileştirme alanları tanımlanmaktadır. Düzenli tedarikçi denetim uygulamaları ile tedarik zinciri yönetiminin etkinleştirilmesi öngörülmektedir. Bu alanda yetkin IRCA onaylı denetçiler tarafından gerçekleştirilen denetimlerin aşamaları aşağıdaki akış şemasında yer almaktadır.

Leave a Comment

shared on wplocker.com