Merih Yem Kurumsal Gelişim Projesi…

merih yem2012 yılında Zafer Kalkınma Ajansına Merih Yem firması adına hazırladığımız projenin hibe desteği alması ile başlayan çalışmalar, Kurumsal Gelişim ve Yeniden Yapılanma projesi ile tüm hızıyla devam ediyor. Firmanın 1 yıl gibi bir geçmişe sahip olmasına karşın hedef projemizin 4 aylık uygulamaları sonrasında önemli değişimler ve gelişmeler yaşanmaya başlandı.  Proje kapsamında İnsan Kaynaklarının geliştirilmesi ve yönetim sürecinde etkinlik sağlanması amacıyla Kişisel ve Kurumsal Gelişim eğitimleri ve eş zamanlı olarak tedarikten en son müşteriye kadar (Bayi Ağının Kurulması) olan süreçlerin yapılandırıldığı danışmanlık hizmetleri ile birlikte yürütülmekte. Gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri ile firmada “Toplam Kalite Yönetimi”nin Merih Yem Çalışanlarından, tedarikçilerine ve müşterilerine kadar tüm kesitlerde hissedilmesini, benimsenmesini sağlamak ve “Kaliteli bir yaşam biçimi oluşturmak” hedeflenmektedir. Projenin tamamlanması sonrasında Müşteri beklentilerinin ötesinde bir yapı kurulmuş olacak ve tüm süreçlerin etkin ve verimli çalışması sağlanarak rekabet şiddetinin çok yüksek seviyede yaşandığı hayvan yemleri sektöründe Merih Yem lider firma olarak önemli bir pazar payına, karlılığa müşteri memnuniyetinin sağlandığı başarılı bir modele dönüştürülmüş olacaktır.

Merih Yem’de Hedeflenen Sonuçlar ise;

Temel paydaşlarının gereksinim ve beklentilerini esas alan ve stratejinin başarılı bir biçimde uygulanıp uygulanmadığını belirlemek amacıyla finansal olan ve finansal olmayan temel sonuçlar tanımlanacak ve görüş birliği sağlanacak.

Temel paydaşlarının gereksinim ve beklentilerini esas alan temel sonuçlar için belirlenmiş stratejiyle uyumlu ve açıkça ifade edilmiş hedefler belirlenecek.

Yıllar boyunca olumlu veya sürekli iyi performans gösteren sonuçlar elde edecek.

Sonuçların ortaya çıkardığı eğilimin temelindeki nedenleri ve belirleyici unsurları ve bu sonuçların diğer performans göstergeleri ve ilgili çıktılar üzerinde nasıl bir etkisi olacağını açıkça belirlenecek.

Gelecekteki performansı ve sonuçları tahmin edebilir bir yapı kurulacak.

Elde edilen temel sonuçların benzer kuruluşlara göre ne düzeyde olduğunu anlayacak ve bu verileri ilgili alanlarda hedef belirleme amacıyla kullanabilecek.

Leave a Comment

shared on wplocker.com