Ofisinizdekileri Tanıyın…

Lokomotif
işlerin ilerlemesi sürecinde üzerindeki negatif etkiyi buhar gibi çevresindekilerin üzerine püskürten bu tipler çalışılması en zor insan türüdür. “Hemen bitir!”, “Ya yaparsın, ya gidersin!” gibi tehdit cümleleri ile dolu konuşmalardan bıkanlar için yapacak tek şey var ki, o da bu insanın bir üstü varsa eğer ona şikayet etmektir. Başka türlü üstesinden gelmeniz imkansız gibidir.

Mükemmeliyetçi
Yapılan her işin kusursuz olması gibi bir saplantı içinde çalışırlar. Onların yaptığı ya da yaptırdığı her iş eksiksiz olmalıdır. Bir mükemmeliyetçiden duyabileceğiniz normal bir soru, sınavdan 99 alan çocuğuna, neden bu notun 100 olmadığıdır. Ona göre işler “mükemmel” yürümezse negatif bir tavır takınır. Bu tip bir insanla başa çıkmak için onun her dediğini yapmamalısınız. Sonuçta o kararlar, onun için mükemmeldir. Siz de kendi kararlarınızı uygulayarak orta bir yol bulabilirsiniz.

Buz Adam
Bu tipler, değişime karşı, yeniliğe kapalı ve ısrarcı insanlardır. Sabit olmayı severler. Her ne kadar değişimi istemediklerini anında dile getirmeseler de kesinlikle bir şekilde karşı çıkarlar. Bu tip davranışları engellemenin yolu o kişileri değişimin merkezine koymak ve ilgili tüm işleri ona yaptırmaktır. Bu sayede değişim benimsetilebilir. Kendi başarısı olarak algılatılabilir.

Benim İşim Değil’ci
– Rica etsem ben yokken telefonlarıma bakabilir misin?
– Hayır!
– Neden?
– Benim işim değil de ondan!
Yukarıdaki diyalog benim işim değilci bir kişinin temel davranış
Biçimini en iyi şekilde ortaya koyuyor. Kendi yetki ve sorumluluk alanına giren işlerin dışında hiçbir işe elini sürmeyen bu tiplerin bir miktar komplekse kapıldığı kesin. Ancak bu tip insanların yaptıkları işi takdir ederek ve onları cesaretlendirerek, başka işleri de yapabilecekleri hissi verilebilir.

Dedikoducu
Bu tip çalışanlar, üzerlerindeki negatif etkiyi dedikodular üretip yayarak etrafa yaymaya çalışırlar. Yürütülmekte olan işler hakkında, çevresine insanları toplayarak “gelin size bu işin aslını anlatayım” deyip tüm ilgiyi kendine çeker ve insanların ondan habersiz iş yapmamasını sağlar.
Dedikoduların başlıca kahramanları da müdürler, grup yöneticileri ve üst düzey yetkililerdir. En çok tercih edilen konular ise; kim işten atılacak,kim ne kadar maaş alıyor ve kim kimle çıkıyor. Bu tip insanlarla başa çıkmanın yolu, onlara sadece bilmeleri gerektiği kadar bilgi vermektir.

Pesimisit
Pesimist bir çalışan, her koşulda her şeyden olumsuz bir yan bulmaya adaydır. En sevinilmesi gereken durumlarda bile kafayı takacak bir şey bulur. Çalışma tarzı, “Bu tünel hiç bitmeyecek” şeklindedir. Pesimist birinden başarılı işler çıkarmasını bekliyorsanız ona hayata umutla bakabileceği yeni alışkanlıklar kazandırmalısınız. Her ne kadar bu, onun tüm pesimistliğini atmasına sebep olmayacaksa da, hayata bir parça olumlu bakmasına yol açabilir.

Olmazcı
Bu tip insanlar siz ne kadar yaratıcı bir fikir öne sürmüş olursanız olun,kabul etmemeye baştan hazırlıklıdır. Üreteceğiniz en mantıklı fikre dahi, “Olmaz!” cevabını anında yapıştırırlar. Ya onların dediği olacaktır,
ya da hiçbiri. “Olmazcı” ile başa çıkmanın en kolay yolu, ona itirazının haklı nedenini açıklatmaktır. İtiraz ettiği birçok şeye haklı bir neden gösteremeyeceği için zamanla tutumundan vazgeçecektir.

Ağlak
En ilginç ofis tiplerinden biridir. Çok başarılı mevkilere gelen İnsanlarda dahi görülebilen bu tutum, kişinin en ufak bir olumsuz tepki görmesi durumunda ortaya çıkar. Sinirleri çabuk bozulan “Ağlak” hemen odasına kaçar ve çevresine küser. Onu geri getirmek için yanına gidip güzel sözler söyleyip gönlünü almak gerekir. En çok söylediği söz “Beni kimse sevmiyor!”dur. Bir “Ağlak”la başa çıkmak için çevresini, onu destekleyici ve olumlu insanlarla doldurmak gerekir. Üzerinde az baskı hissetmesi de daha verimli çalışmasını sağlar.

Kurban
“Kurban” işe herkesten önce gelip, herkesten geç çıkan, diğerlerinin yetiştiremediği işleri üzerine alan ancak tüm bunları hoşnut olmadan yapan bir kişiliktir. “Ben bu şirkete yıllarımı verdim ama karşılığında ne gördüm?” diye söylenir. Bir “Kurban”_ mutlu etme yolu, onun emeklerinin farkında olduğunuzu söyleyip takdir etmektir. Hatta, patrona cc”lenmiş bir tebrik maili onu uzun bir süre idare eder.

Çamur Atmacı
Herhangi bir konuda yaşanan başarısızlıktan dolayı kendini hiçbir zaman sorumlu görmeyip suçu hep başkalarına atan tiplerdir. “Bu iş neden yapılmadı?” sorunuza, “Benim haberim yok, mailiniz elime ulaşmamıştır, ondan yapmamışımdır” diyerek internet sistemini ve o departmanın çalışanlarını suçlayabilir. Elinizde düzgün, geçerli kanıtlar bulundurursanız onu bu davranışından vazgeçirebilirsiniz.

Mikro
İşin aslını unutup anlamsız detaylar için boğulan tipler bu sınıfın üyesi. Hazırlanan bir raporda esaslara bakmayı unutup, kağıt düzeni, alt-üst boşluk dengesi gibi anlamsız işlerle uğraşır ve işleri geciktirir. Bu tip biriyle başa çıkmanın yolu o kişiden projenin genel hatlarından bahsetmesini ve amaçları anlatmasını istemektir.

Yukarıdaki Makale Gary S. Topchik”in Managing Workplace Negativity adlı
Kitabından Türkçe’ye çevrilmiştir.

Leave a Comment

shared on wplocker.com