Other News

Standardizasyon ve Yönetim Sistemleri

Uluslararası küresel rekabet ortamında hayatta kalabilme ve piyasa taleplerine hızlı çözümler üretmenin temel koşulu rekabet dinamiklerine sahip olmaktır. Gelişen müşteri bilinci, firmaları dünya standartlarında hizmet sunduğunu kanıtlamaya yönelik uygulamalara zorlamaktadır. Sistemlerinizin uygulama etkinliğinin uluslararası arenadaki kanıtı yönetim sistemlerinizin akredite sertifikasyon şirketleri tarafından belgelendirilmesidir. Ancak yönetim sistemlerinin belgelendirilmesi bir performans ölçütü değil standart gerekliliklerinin asgari seviyede karşıladığının tescilidir. Önemli olan ölçülebilir […]

Read more ›

Çevre Yönetimi

Çevre Yönetim Sistemleri (Koruma-İzleme-Denetim) İnsan yerleşimlerinin ve sanayinin, varlıklarını mümkün olduğunca uzun süre, sağlıklı ve verimli olarak sürdürebilmeleri için. doğal ve kültürel kaynakların mümkün olduğunca korunması gerekliliğinin tartışılmaz biçimde ortaya çıkmasının ardından “Sürdürülebilir Kalkınma” prensibi gelişmeye başlamıştır. Tek tek ülkeler ve uluslararası kuruluşlar, bu prensibi uygulama doğrultusunda çevre koruma amaçlı yöntemler ve mevzuatlar oluşturmaya başlamışlardır. Yerleşimler ve sanayi kuruluşları, Türk […]

Read more ›

Kurumsal Performans Denetimi

Kuruluşların yıllara göre performansının gelişimi ve sürdürebilirliği rekabetçi piyasa koşullarında büyük önem taşımaktadır. Bunu başarmanın yolu öncelikli olarak kurumsal misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerin doğru şekilde belirlenmesi ve bunları gerçekleştirecek aksiyonların hayata geçirilmesine bağlıdır. Kuşkusuz bu süreçte kurumsal başarım düzeyini belirleyici göstergelere ihtiyaç duyulur. Kurumsal performans denetimleri ile belirlenen startejilerin doğruluk, tutarlılık, ulaşabilirlik ve yeterlilik açısından değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Denetim […]

Read more ›

ISO TS 16949

ISO/TS 16949 International Automotive Task Force (IATF) ve ISO/TC 176’dan temsilcilerin katılımı ile hazırlanmış bir teknik spesifikasyondur. ISO/TS 16949 otomotiv sektöründe geçici uygulama esası olarak yayınlanmıştır ve bu nedenle kullanımından doğacak bilgi ve tecrübeler ışığında revize edilebilir. ISO/TS 16949’un Tarihçesi ISO/TS 16949 mevcut kalite sistem mevzuatlarına yeni ve katı kurallar getirmez. Tüm otomotiv kalite sistemi mevzuatlarının bir harmonizasyonudur ve müşteri isteği doğrultusunda, müşterinin […]

Read more ›

EN ISO 13485

Avrupa Birliği mevzuatına uyum süreci içerisinde topluluk içerisinde satılan ve kullanılan tüm tıbbi cihaz üreticileri mevcut yasal zorunlulukları karşılamak, verimliliklerini arttırabilmek ve gerekli durumlarda açılabilecek davalara karşı yasal bir güvence oluşturabilmek için kalite sistemi kurma ve bunu belgelendirme ihtiyacı hissetmektedirler. Avrupa’da ve 13 Eylül 2003 tarihinden itibaren ülkemizde bu çalışma CE işareti kullanmayı zorunlu kılmaktadır. Medikal sektörde faaliyet gösteren kuruluşlar […]

Read more ›

BRC Uluslararası Gıda ve Ambalaj

BRC İngiltere’de perakende ticareti temsil eden ticari bir örgüttür. Bu örgütün üyeleri büyük mağazalardan köşe başı büfelerine kadar farklı büyüklükte olabilir. BRC perakendeciliği ve tüketiciyi etkileyen birçok konu ile doğrudan ilgilenmektedir ve lobi faaliyetleri ile İngiltere ve AB’de bu noktalara dikkat çekmeye çalışmaktadır. İncelendiğinde İngiliz perakende gıda pazarının %38’ini perakendeci markalarının (Retailer Brands) oluşturduğu görülür. Bu ürünler kalite açısından markalı […]

Read more ›

IFS Uluslararası Gıda Standardı

(International Food Standard), çıkış noktası Global Food Safety Initiative (GFSI)’ dır. Diğer büyük Avrupalı Perakendeciler de benzer şekilde tedarikçilerinin denetiminde İngiliz modelini kullanarak 3. taraf denetim kuruluşlarıyla çalışmaya başlamışlardır. Örneğin Alman ve Fransız perakendeciler IFS standardını şart koşmaya başlamıştır. Bunun gibi çalışmalar ve kooperasyonlar Amerika’da da ortaya çıkmaya başlamıştır. 2000 yılında, gıda güvenliğinin, Ticaret Odası CIES – The Global Food […]

Read more ›

OHSAS 18001

Günümüzde, kuruluşlardan beklentiler artmıştır. Artık sadece iyi mal veya hizmeti ucuza sunmak ve ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi ile sunulan bu ürünü güvence altına almak yetmemektedir. Beklenti, kuruluşların ürün veya hizmeti üretirken çevreye saygılı olmaları, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri almaları ve sosyal sorumluluklarını yerine getirmeleri yönündedir. İster üretim isterse hizmet sektöründe olun, işinizi, çalışanlar için sağlıklı ve […]

Read more ›

HACCP

HACCP, gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak uygulanan bir sistemdir. Gıda işletmelerinde, sağlıklı gıda üretimi için gerekli olan hijyen şartlarının (personel hijyeni, ekipman hijyeni, hammadde hijyeni, ortam hijyeni, vb.) belirlenerek bu şartların sağlanması, üretim ve servis aşamasında tüketici açısından sağlık riski oluşturabilecek nedenlerin belirlenmesi ve bu nedenlerin ortadan kaldırılması temeline dayanan bir sistemdir. Gıda üretiminde, gıda güvenliği, ürünü kullanan tüketicinin mutlak talebidir. […]

Read more ›

CE Belgelendirme

CE markası, Avrupa Birliği’nin teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürünlerin bu direktiflere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösterir. Ürün belgelendirme kapsamında; CE Marking (Tüm Kapsamlar) G işareti (Yapı Malzemeleri) Pi İşareti (Basınçlı Kaplar) Wheel Mark (Denizcilik) ADR (Tehlikeli Madde Taşımacılığı)

Read more ›
shared on wplocker.com