Radyo Frekanslı Tanıma (RFID) Yönetim Sistemi Uygulamaları…


Radyo Frekanslı Tanıma (RFID)

Radyo Frekanslı Tanıma (Radio Frequency Identification) sistemi, son yılların en önemli teknolojilerinden biri. RFID, etiket yapıştırılmış objeleri tanımlamada radyo dalgalarını kullanan bir tür otomatik tanımlama teknolojisidir. RFID ile ürünler, üretimden dağıtıma kadar, tüm hayat döngüleri boyunca tanınıp takip edilebiliyor..

Bugün RFID Çözümleri, çünkü…

Yeniçağ RFID çözümlerini sunarken taleplerinizi göz önünde bulundurup gerektiği takdirde size özel projelere de imza atmaktadır. Bu projelerde istek ve ihtiyaçlarınızı iyi analiz etmek ve katma değerli hizmetler sunmak Yeniçağ’ın başlıca hedefidir. Yeniçağ Barkod Sistemi YBS ve EVO Saha Otomasyon Çözümleri ve Yeniçağ Çiftlik Yönetim Sistemi ile alternatif çözümler sunmaktadır.

Tecrübeli kadrosu ve başarılı çalışmalarıyla Yeniçağ, iş süreçlerinizi her aşamada kontrol edebilmeniz için size alternatif çözümler sunmaktadır.

Tedarik Zincirinde RFID

Tedarik zinciri yönetiminde bilgi akışının doğru ve güncel olarak takip edilmesi, ürün/envanter kayıplarının azalmasını sağlayarak verimliliğinizi artırmanızı sağlayarak sizi rakiplerinizin bir adım önüne geçirecek. Yeniçağ sunduğu çözümlerle ürün hayat eğrisi boyunca güncel bilgiye sahip olmanızı, operasyonel maliyetlerinizi azaltmanızı ve bu sayede verimliliğinizi artırmanızı sağlamaktadır.

Tedarik Süreçleri

Yan Sanayi Takip Uygulamaları

Tedarikçi Mal Kabul Uygulamaları

Tedarikçi İzleme Uygulamaları

Lojistik Süreçleri

Depo Yönetimi

Araç Lokasyon Takibi: Forklift, Araba, Tır

Ürün Yüklemesi

Dağıtım Merkezinde RFID

Müşteri Lokasyonunda RFID

Üretim Süreçleri

Üretime Girmeyen Kapların Takibi

Mal Kabulü

Yarı Mamül Takibi

Üretim Takibi

Üretim Hattı Otomasyonu

Dağıtım Süreçleri

Dağıtım Otomasyonu

Depo Otomasyonu

Satış Süreçleri

OTP Çözümleri

Satış Sonrası Süreçler

Satış Sonrası Ürün İzlenebilirliği

 

Mobil Uygulamalar

Her geçen gün gelişen mobil teknolojiler, insanların hayatlarını değiştiren yeni iş modellerini de beraberinde getiriyor. Yeniçağ, gerek kurumların gerekse de bireylerin, gündelik yaşamını kolaylaştıran mobil çözümler sunuyor. Şirketlerin gereksinimlerini karşılayacak Mobil Uygulamalar ile Filo İzleme ve Yönlendirme Sistemi, Yeniçağ’ın verdiği mobil iş çözümleri kapsamında yer almaktadır.

Kurumsal Mobil Uygulamalar: Yeniçağ, kurumların saha operasyonlarında gerekli her türlü bilginin merkez ve farklı birimler arasında mobil uygulamalar üzerinden, mekan ve zaman kısıtlamaları gözetmeden iletilebildiği çözümler sunmaktadır.

Saha Satış Otomasyonu: Bu uygulamalar ile satış ve dağıtım departmanları daha verimli ve güncel bilgilerle, firmada kullanılan diğer programlarla (ERP, MRP gibi) entegre olarak çalışabilmektedir. Saha Satış Otomasyonu ile süreç takibi yapılabilmekte, bilgiler güncel olarak sistemlere aktarılıp çekilmektedir. Gönderilen bilgiler aynı anda sisteme ulaşacakları için hemen işleme konulacak ve zaman kaybı önlenecektir.

Periyodik Bakım ve Servis Otomasyon: Firma lokasyonunundaki çalışanlarınızın ve mobil ekiplerinizin sahada kullandığı her türlü teknik donanım, uygulama ve mobil cihazların düzenli olarak bakımını ve her aradığınızda destek alabileceğiniz bir servis sistemini içeren bu çözüm ile zaman ve paradan tasarruf sağlayacak, kalan kaynaklarınızı işinize yönlendirebileceksiniz.

Araçta Muhasebe: Araçta muhasebe uygulamaları; irsaliye, fatura gibi değerli dokümanların anında ve gerçek veri ile basılma işleminin satıcı tarafından araç içerisinde yapılmasını sağlayan mobil çözümlerdir. Kablosuz bilgi alış/verişi, GPRS ya da WiFi network ile yapılmakta ve araç filonuz ticari sisteminizle otomasyona geçmektedir.

Depo Otomasyonu: Yeniçağ’ın sunduğu Depo Otomasyon çözümleri, depodan yapılan stok hareketlerinin öncesinde ve sonrasında, depo içerisindeki tüm süreci, bilgisayar ortamında ve otomatik tanıma teknolojilerini kullanarak yöneten, kaydeden ve raporlayan sistemlerdir. Sistem yardımıyla malların depo içerisindeki bütün hareketlerin on-line izlenebilmesi sağlanmaktadır.

Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS)

Coğrafi Bilgi Sistemleri (Geographic Information System), karmaşık planlama ve yönetim sorunlarının çözülebilmesi için tasarlanan; coğrafi konumu belirlenmiş verilerin toplanması, yönetimi, işlenmesi, analiz edilmesi, modellenmesi ve görsel olarak sunulması işlemlerini kapsayan donanım, yazılım, personel ve yöntemler sistemidir. Alan seçimi, hedef kitlenin segmentasyonu, dağıtım ağının planlanması, acil durumlardaki aksiyon planları gibi tüm bu kararlar, coğrafi bilgi sistemlerinden destek alınarak bilimsel analizler yapılarak verilmektedir.

Konumsal Analiz: Yeniçağ konumsal analiz çözümleri, konumsal ve klasik text verilerinin bir arada karar destek amaçlı kullanımını sağlamaktadır. Bu çözümlerle her türlü veri konumsal olarak analiz edilip yorumlanabilmektedir. Kullanıcılara, standart konumsal veriler bir bütünlük içerisinde sağlanmaktadır.

Yeniçağ, konumsal analiz çözümleri ile veri tabanlarındaki adres verileri doğal formatları olan koordinat verisine çevrilir. Sonra bu adres, dijital haritalar ile ilişkilendirilir ve doğrudan coğrafi olarak sorgulanabilir. Konumsal analiz kullanarak, text veri ile yapılması zor olan yeni mağazaların lokasyon tespiti, rakip analizi, var olan mağazaların performans ölçümü, dağıtım alanlarının optimizasyonu, müşteri segmentasyonu gibi çalışmaları yapmak mümkündür.

Adres Düzenleme Uygulamaları: Türkiye’de adres yazma konusunda bir standart bulunmamaktadır. Kurumların adres veritabanları karmaşıktır ve bu nedenle postalamaların %60’a varan oranı hedefine ulaşamamaktadır. Yapılan çalışmalar ve bu alanda geliştirilen yazılımlar ile adres belirli bir forma sokulmakta, hatalı adresler belirlenebilmekte ve düzeltilebilmektedir. Bütün bu işlemler sonucunda adres başarı oranı %98’lere ulaşabilmektedir.

Adres düzenleme uygulamaları özellikle yüklü miktarda postalama yapan, müşteri veri tabanı geniş ve bu veri üzerinde çeşitli stratejik uygulamalar gerçekleştiren şirketlere, maliyetlerini düşürme fırsatını sunmaktadır. Güvenilir müşteri veri tabanı ile gönderi ve geri dönüş maliyetlerini azaltabilir, kampanya performanslarını artırabilirsiniz. Adres iyileştirme projelerinde; adres doğrulama, temizleme, formatlama, tamamlama, düzeltme, eşleştirme, ayrıştırma, posta kodlama gibi değişik çalışmalar yapılmaktadır.


Leave a Comment

shared on wplocker.com