Roje Pazarları Destekleme Programı (1503)

PROGRAMIN AMACI
Proje Pazarları Destekleme   Programı;  üniversitelerden, araştırma kurumlarından ve sanayi   kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelmesi ve tarafların somut proje   önerilerini paylaşarak muhtemel işbirlikleri olanaklarının aranması için   düzenlenen etkinliklerin desteklenmesi için oluşturulmuştur.
Kimler Yararlanabilir? 
• Üniversiteler
• Araştırma kurumları
• Sanayi şemsiye kuruluşları
Ar-Ge Proje Pazarı Platformu için destek başvurularının; organizasyonu   yapacak üniversite, araştırma kuruluşu ya da şemsiye kuruluşu tarafından,   etkinlik tarihinden en az 3 ay önce TİDEB’e yapılması gerekmektedir.
TEMEL HİBE BAŞLIKLARI

PROGRAM     OTORİTESİ TÜBİTAK SON     BAŞVURU TARİHİ Sınır     yok
TOPLAM     BÜTÇE Sınır     yok HİBE     ORANI TİDEB Alan Kurulu tarafından uygun görülen kısım
HİBE     MİKTARI Bilim     Kurulu tarafından
belirlenen üst sınır
PROJE     SÜRESİ Sınır yok
UYGULANDIĞI     İLLER TÜRKİYE

 

Belirli bir sanayi sektörüne ya da teknoloji alanına yönelik, katılımcıların izleyici olarak değil, aktif katılımlarını sağlayacak şekilde kurgulanmış ve bu kapsamda atölye çalışmaları, paralel oturumlar ve mutlaka bütün katılımcıların proje önerilerini içeren sunumları ile proje ortaklarına yönelik ikili görüşme programlarını içermelidir.
Destek ödemeleri etkinlik öncesi tek kalemde yapılmaktadır.

Leave a Comment

shared on wplocker.com