Standardizasyon ve Yönetim Sistemleri

Uluslararası küresel rekabet ortamında hayatta kalabilme ve piyasa taleplerine hızlı çözümler üretmenin temel koşulu rekabet dinamiklerine sahip olmaktır. Gelişen müşteri bilinci, firmaları dünya standartlarında hizmet sunduğunu kanıtlamaya yönelik uygulamalara zorlamaktadır.
Sistemlerinizin uygulama etkinliğinin uluslararası arenadaki kanıtı yönetim sistemlerinizin akredite sertifikasyon şirketleri tarafından belgelendirilmesidir. Ancak yönetim sistemlerinin belgelendirilmesi bir
performans ölçütü değil standart gerekliliklerinin asgari seviyede karşıladığının tescilidir. Önemli olan ölçülebilir ve ulaşılabilir hedefler belirleyerek kurumsal gelişime ivme kazandırmaktır. Kurumsal gelişim sürecindeki çözüm ortağınız YENİÇAĞ olacaktır.
YENİÇAĞ yönetimi ve uzmanlarının standart yönetim sistemlerini kurma ve uygulama etkinliklerini izleme konusundaki ulusal ve uluslar arası birikimi ve deneyimleri sistemlerinizin etkinliğini artırma konusundaki üstünlüğünüz olacaktır.

Hizmetlerimiz:

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
OHSAS 18001 işçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve HACCP
ISO/IEC 1 7025 Laboratuar Akreditasyonu için Kalite Yönetim Sistemi
ISO TS 1 6949 Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi için Kalite Yönetim Sistemi
SA 8000 Sosyal Sorumluluk
Entegre Yönetim Sistemi

Denetim ve Değerlendirme Hizmetleri

Yetkinliğimiz

Kuruluşların çeşitli açılardan gerek kendi sistemlerini, gerekse müteahhit, taşeron ve tedarikçi gibi birlikte çalıştıkları diğer kuruluşları kontrol ve denetim altında tutmaları, sürekli takip edip değerlendirmeleri ve gereken
düzenlemeleri zamanında yapabilmeleri, standartlara uygunluk, verimlilik, karlılık ve müşteri memnuniyeti açısından büyük önem taşımaktadır.

Bu kapsamda Yeniçağ Danışmanlık,

 • Standart Yönetim Sistemleri
 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
 • OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
 • HACCP ve ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
 • TS 16949 Otomotiv Yan Sanayii için Kalite Yönetim Sistemi
 • SA 8000 Sosyal Sorumluluk
 • Kuruluş İçi Sistem |Genel Yönetim, Kalite, Çevre, İş Sağlığı, Proses v.b.
 • Sosyal Sorumluluk
 • Müşteri Şartnamelerine Göre Teknik Şartlar konularında uygunluk denetim ve değerlendirme hizmetleri
 • Kurumsal Performansın değerlendirilmesi.

Kurulduğu tarihten beri ürün ve hizmetlerin gerçekleştirilmesinde ulusal ve uluslararası geçerli standartlara uygunluğun denetlenmesi konusunda çalışan Yeniçağ Danışmanlık uzmanları uluslararası akredite denetçi olma vasıfları yanısıra gerek ülkemizde ve gerekse de uluslararası arenada yürüttükleri çalışmalar esnasında edindikleri multi disipliner ve bağımsız denetim yaklaşım ve deneyimleri ile
* sistemlerin
* tesislerin,
* proseslerin,
Ulusal ve uluslararası standartlara, kurum şartnamelerine, ürün özelliklerine, özel koşullara ve müşteri taleplerine uygunluk açısından denetlenmesi ve değerlendirilmesi çalışmalarını yürütmektedirler.
Bu amaçla;

 • Dahili denetim
 • ikinci taraf denetim (taşeron, tedarikçi ve müteahhit denetimleri) uygulama denetimi (üçüncü taraf denetimler) hizmetleri vermektedir.

Bu suretle kuruluşların

 • karlı ve taleplerine uygun işbirlikleri kurmalarına
 • İstedikleri standartlarda ve kalitede ürün ve hizmet temin etmelerine
 • satın alma şartlarını karşılamalarına ve etkinleştirmelerine

Denetim ve değerlendirme faaliyetlerinin etkinleştirilmesine ve bu faaliyetlerin dış kaynaklı yönetimi ile objektif, tarafsız bakış açısı ile gelişme fırsatlarını görmelerine katkıda bulunmaktadır.

Leave a Comment

shared on wplocker.com