Strateji Geliştirme ve Planlama

Günümüz çetin rekabet koşullarında işletmelerin varlığını sürdürebilme ve karlılıklarını artırabilmeleri ürün ve hizmetlerinde rakiplerinden farklılaşmaları ile doğru orantılıdır. Değişimin hızı. artan belirsizlikler ve müşteri beklentilerinden farklılaşmalar, işletmeleri stratejik düşünmeye teşvik etmektedir.
Fikirleri stratejilere, stratejileri hedeflere ve aksiyonlara dönüştürmek ve uygulamak işletmelerin sahip olması gereken kurumsal yetenekler arasında yer almalıdır.
Büyük ölçekli işletmeler strateji geliştirme fonksiyonundan sorumlu üniteleri bünyelerinde barındırırken küçük ve orta ölçekli işletmelerde diğer öncelikler sebebiyle böyle bir fonksiyonun varlığı söz konusu değildir. Diğer taraftan stratejik planlama çalışmalarının stratejinin sahiplen tarafından gerçekleştirilmesi objektif olamama riskini taşımaktadır. Dolayısıyla strateji çalışması strateji sahipleri ile birlikte tarafsız profesyonel danışmanlar desteğinde yürütülmelidir. Strateji çalışması kurumsal hedeflerin gerçekleştirilmesi için gerekli kaynakların, operasyonel yetkinliklerin sağlanmasına ve kurum kültürünün gelişmesine etki eden vizyon, misyon ve hedeflerinin belirlendiği, ürün ve pazar stratejilerinin ve şirketin varoluş gerekçelerinin konumlandırıldığı önemli bir adımdır. Kuruluşların vizyonlarını gerçekleştirebilmesi için atması gereken adımların ve hareket planlarının ortaya konulduğu bir aşamadır. Ulaşılmak istenen yere nasıl ulaşılacağına, bunun için hangi faaliyetlerin yapılacağına ve hangi projelerin hayata geçirileceğine ilişkin yöntemlerin tanımlandığı bir aşamadır.

Stratejik Planlama Çalışması adımları aşağıdaki gibidir:

Durum Analizi Misyon ve ilkeler Amaç ve hedeflere ulaşma yöntemleri Raporlama
Plan ve Program Vizyon Detaylı iş pilanı Karıştırma
GZFT Analizi (SWOT) Stratejik Amaçlar Maliyetlendirme Geri Besleme
Piyasa Analizi Stratejik Hedefler Ölçme
yöntemlerinin belirlenmesi
Performans göstergeleri

YENİÇAĞ uzmanları strateji belirleme, geliştirme ve planlama kapsamında
Büyüme stratejileri
Dağıtım Stratejileri
Kurum stratejileri
Marka Stratejileri
Pazarlama Stratejileri
İş Planı Hazırlama hizmetlerini vermektedir.

Leave a Comment

shared on wplocker.com