Süreç Analizi ve İyileştirme

İş Süreçlerinin Yapılandırılması
Süreç yapılandırma ve iyileştirme yoluyla:
Operasyonel verimsizlikleri gidermek,
Maliyetleri azaltmak,
Rekabet gücünü artırmak,
Ürün hatalarını azaltmak.
Küresel rekabet ortamında hayatta kalabilme ve piyasa taleplerine hızlı çözümler üretmenin temel koşulu rekabet dinamiklerine sahip olmaktır. Bu rekabet dinamiklerin inin en önemlilerinden biri ise iş yapış tarzındaki farklılaşmadır. Amacına uygun iş süreç tasarımları sayesinde müşteri istek ve beklentilerine cevap veren ürünler üretilir, üretim maliyetleri azaltılır, operasyonel verimsizlikler giderilir, çalışma motivasyonu artırılır ve bunların doğal sonucu olarak finansal göstergelerde olumlu yönde gelişmeler sağlanır.
Özellikle müşteri taleplerinin giderek artması firmaların iş yapış tarzını gözden geçirmesi ve teknolojiyi daha etkin ve yaygın kullanması sonucunu doğurmaktadır.
Tüm bu gelişmeler firmaların faaliyet alanlarına giren konulardaki işleri tekrar sorgulamaya sevketmekte ve “daha iyi nasıl yaparım?” sorusu üzerine yoğunlaşmasına neden olmaktadır.
Yeniçağ firmaların iş süreçlerini yapılandırma ve/veya iyileştirme taleplerine süreç yönetimi konusundaki bilgi, beceri, deneyim ve süreç iyileştirme teknikleri ile çözümler üretmektedir.
Süreç yapılandırma ve iyileştirme çalışmaları öncelikle süreçlerin sorunlu alanlarının belirlenmesi ile başlamaktadır.
Sorunların kaynağını tespit etmek öncelikle aşağıdaki soruların yanıtından geçmektedir.
Süreçler müşteri talepleri ile uyumluluk arz ediyor
Süreçlerin etkinliğini kontrol eden parametreler mevcut mu?
Süreç performansı hangi yöntemlerle ölçülmektedir?
Süreç mahiyetleri nasıl hesaplanmaktadır?

İş Süreci yapılandırma ve iyileştirme adımları
İş süreçlerinin yapılandırılması 6 ana adımdan oluşmaktadır:

1. Sorunlu alanların tespit edilmesi
Bu adımda müşteri istek ve beklentileri dikkate alınarak problemli alanlar firma çalışanları ile yapılan workshoplar ve müşteri geribildirimleri doğrultusunda tespit edilir.

2. Süreç adımlarının belirlenmesi

Tespit edüen problemli alanlardaki süreçlerin ve faaliyetlerin adımları belirlenir.

3. Süreç analizi

Süreç iyileştirme teknikleri yardımıyla süreçlerde yaşanan problemlerin kaynağına inilerek kök neden tespit edilmeye çalışılır.

4. Süreç iyileştirme

Problem Kaynağının ortadan kaldırılmasına yönelik önerilen hedef yapılar alternatifli olarak ortaya konulur ve firma yönetimi ile paylaşılır

5. Dokümantasyon

Önerilen yeni iş yapış tarzında, firma yönetimi ile mutabakat sağlanmasını müteakip süreçler dokümante edilerek yürürlüğe girer.

6. Uygulama etkinliğinin takibi

Yeni ıs yapış tarzının uygulamaya girdikten sonraki performansının takip edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması Konusunda gerekli destek sağlanır.
Sonuç
Görevimiz size sürekli daha fazla sonuç elde edebileceğinizi gösterebildiğimiz zaman bitecektir.
Kendimizi bütünsel bir Problem Çözümcüsü olarak tanımlıyoruz.
Kapsamlı bir şirket değerlendirilmesinde.
Hızlı kazanım sağlayacak önlemlerin seçiminde ve uyarlanmasında.
Gelişim potansiyelinin yönlendirilmesinde, şirketinizin yeni yapısına kadar
size eşlik ederiz.
Sağlanacak faydalar
Müşterinin sesi ile sürecin sesi arasında ahengin sağlanması
Süreçlerin kritik kontrol noktalarının bilinmesi ve performansının ölçümlenmesi
Süreç maliyetlerinin takip edilebilmesi
Sürekli iyileştirme alt yapısının oluşturulması
Yönetimde liderlik ve şeffaflık ilkelerinin hayata geçirilmesi
Operasyonel verimsizliklerden kaynaklanan maliyetlerin azaltılması
Çalışan memnuniyetinin artması
Sunulan hizmet ve ürün kalitesinin sürekli artma
Masrafların azalması
Sorunlu alanların tespit edilmesi
Süreç adımlarının belirlenmesi
Süreç analizi
Süreç iyileştirme
Dökümantasyon ve uygulama
Uygulama etkinliğinin takibi

Leave a Comment

shared on wplocker.com