T.C KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI BAYBURT İLİNDE ET VE SÜT SEKTÖRLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

Kuzeydoğu Anadolu Kalkinma Ajansi 2012 Yılı BAYBURT İLINDE ET VE SÜT SEKTÖRLERININ GELIŞTIRILMESI MALi DESTEK PROGRAMI çağrısına çıkmıştır. Program kapsamında yalnızca  Bayburt İli’nde Tarımsal amaçlı kooperatifler, KOBİ statüsündeki işletmeler, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) ve/veya Veteriner Bilgi Sistemine (TURKVET) kayıt yaptırmış gerçek kişilere  yönelik hibe destek verilecektir. 8 yıldır Türkiye genelinde faaliyet gösteren firmamız ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyar. Programa ilişkin detaylı bilgi aşağıdadır.

Son Başvuru Tarihi:04.12.2013

Program Bütçesi: 2.000.000 TL’dir

Asgari destek miktarı: 15.000 TL Azami destek miktarı 400.000 TL

Hibe Oranı: Projelere asgari  %15, azami %50’ye kadar hibe desteği verilebilecektir.

Programın Genel Amacı: Bayburt ilinde tarım sektöründe kalite ve verimliliği artırarak ilin refah seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak.

Programın Özel Amacı: Bayburt ilinde et ve süt üreten, işleyen işletmelerde verimliliği ve ürün kalitesini artırmak, insan kaynaklarını geliştirmektir.

Programın Öncelikleri:

1. Et ve süt üreten işletmelerde hayvan bakım ve besleme ünitelerinin kurulması veya mevcutların

modernizasyonu

2. Et ve süt işleyen işletmelerde üretim ünitelerinin kurulması veya mevcutların modernizasyonu

3. Et ve süt sektöründe faaliyet gösterenlere yönelik göstererek öğretme, kurumsal kapasite ve insan

kaynaklarının geliştirilmesi

Azami Proje Süresi : 9 ay

Uygun Başvuru Sahipleri

1. Ajansa proje başvurusu yapmadan önce Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Çiftçi Kayıt

Sistemine (ÇKS) ve/veya Veteriner Bilgi Sistemine (TURKVET) kayıt yaptırmış gerçek kişiler,

2. Başvuru tarihi itibariyle kurulmuş bulunan KOBİ statüsündeki işletmeler,

3. Tarımsal amaçlı kooperatifler

Leave a Comment

shared on wplocker.com