T.C KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI TURIZME YÖNELIK KÜÇÜK ÖLÇEKLI ALTYAPI MALI DESTEK PROGRAMI

Kuzeydoğu Anadolu Kalkinma Ajansi 2012 Yılı TURIZME YÖNELIK KÜÇÜK ÖLÇEKLI ALTYAPI MALI DESTEK PROGRAMI çağrısına çıkmıştır. Program kapsamında yalnızca Valilikler, Kaymakamlıklar, Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri, Bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar ile Enstitüler, İl Özel İdareleri ve Belediyeler, Ticaret ve Sanayi Odaları, Üniversiteler, Birlikler.yönelik hibe destek verilecektir. 8 yıldır Türkiye genelinde faaliyet gösteren firmamız ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyar. Programa ilişkin detaylı bilgi aşağıdadır.

Son Başvuru Tarihi:04.12.2013

Program Bütçesi: 6.500.000 TL

Asgari destek miktarı: 15.000 TL Azami destek miktarı 400.000 TL

Hibe Oranı: Projelere asgari  %15, azami %50’ye kadar hibe desteği verilebilecektir.

Programın Genel Amacı: TRA1 Düzey 2 Bölgesi’nde turizm sektöründe yatırım cazibesi oluşturacak altyapıyı geliştirerek bölge ekonomisinin güçlenmesine ve refah düzeyinin yükselmesine katkı sağlamaktır.

Programın Özel Amacı Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi İnovasyona Dayalı Turizm Stratejisi ve Eylem

Planı’nda yer alan amaç ve hedeflerin uygulamaya geçirilmesini sağlamaktır. sağlamak

Programın Öncelikleri:

1. Bölgede yer alan kış turizmi tesislerinin fiziki altyapısının geliştirilmesi ve kış turizmi faaliyetlerinin tanıtımının yapılması

2. Bölgede spor turizmi altyapısının geliştirilmesi ve tanıtımının yapılması

3.   Bölgede   yer   alan   jeotermal   kaynakların   sağlık   turizmine   kazandırılması   amacıyla   altyapı çalışmalarının yapılması.

4.  Bölgede  yer  alan  turizm  alanlarında  özel  sector  yatırımlarının  önünü  açacak  rekreasyon

düzenlemesi yapılması

Azami Proje Süresi : 18 ay

Program dâhilinde kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar kapsamında uygun başvuru sahipleri şunlardır:

Uygun Başvuru Sahipleri

• Valilikler, Kaymakamlıklar, Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri, Bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar ile Enstitüler,

• İl Özel İdareleri ve Belediyeler,

• Ticaret ve Sanayi Odaları,

• Üniversiteler,

• Birlikler.

 

Leave a Comment

shared on wplocker.com