T.C KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI TURIZMIN GELIŞTIRILMESI MALI DESTEK PROGRAMI

Kuzeydoğu Anadolu Kalkinma Ajansi 2012 Yılı Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programı çağrısına çıkmıştır. Program kapsamında yalnızca Özel işletmeler (küçük ve mikro işletmeler), kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik hibe destek verilecektir. 8 yıldır Türkiye genelinde faaliyet gösteren firmamız ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyar. Programa ilişkin detaylı bilgi aşağıdadır.

Son Başvuru Tarihi:04.12.2013

Program Bütçesi: 6.500.000 TL

Asgari destek miktarı: 15.000 TL Azami destek miktarı 400.000 TL

Hibe Oranı: Projelere asgari  %15, azami %50’ye kadar hibe desteği verilebilecektir.

Programın Genel Amacı: TRA1 Düzey 2 Bölgesi’nde turizmin Bölge ekonomisine katkısının artırılması

Programın Özel Amacı: Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi İnovasyona Dayalı Turizm Stratejisi ve Eylem

Planında yer alan amaç ve hedeflerin uygulamaya geçirilmesini sağlamak

Programın Öncelikleri:

1. Bölgede yenilikçi bir yaklaşımla turizm ürün ve hizmetlerinin kalite ve kapasitelerinin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi ve dört mevsime yayılması

2. Bölge turizminde etkin tanıtımın ve markalaşmanın sağlanması

3. Toplumun turizmi içselleştirmesinin sağlanması ve sektör gelişimini hızlandıracak sosyal ve kültürel ortamın güçlendirilmesi

4. Bölge turizminde girişimciliğin desteklenmesi, insan kaynaklarının ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi

Azami Proje Süresi : 9 ay

Bu program kapsamında uygun başvuru sahipleri şunlardır:

Kâr Amaci Güden Kuruluşlar:

• KOBİ tanımına uyan işletmeler,

Kâr Amaci Gütmeyen Kuruluşlar:

Kamu Kurum ve Kuruluşları;

• Valilikler,

• Kaymakamlıklar,

• Bölge, il ve ilçe müdürlükleri ve kamuya ait olan araştırma

enstitüleri

Yerel Yönetimler;

• İl Özel İdareleri,

• Belediyeler,

Üniversiteler;

• Fakülteler,

• Yüksekokullar,

• Enstitüler,

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları,

• Odalar

• Borsalar

Birlikler,

Kâr Amacı Gütmeyen Sivil Toplum Kuruluşları

• Vakıflar

• Dernekler

 

Leave a Comment

shared on wplocker.com