T.C ZAFER KALKINMA AJANSI 2012 YILI SOSYAL KALKINMA MALI DESTEK PROGRAMI

Zafer Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Sosyal Kalkinma Mali Destek Programi çağrısına çıkmıştır. Program kapsamında yalnızca Kamu Kurum Ve Kuruluşları, Yerel Yönetimler,Sivil Toplum Kuruluşları, Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri,Küçük Sanayi Siteleri, Kooperatifler ve Birlikler, Üniversiteler’e yönelik hibe destek verilecektir. 8 yıldır Türkiye genelinde faaliyet gösteren firmamız ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyar. Programa ilişkin detaylı bilgi aşağıdadır.

 

Son Başvuru Tarihi:25.01.2013

Program Bütçesi:9.800.000,00 TL

Asgari destek miktarı:25.000Azami destek miktarı: 200.000

Hibe Oranı:Projelere asgari %25, azami %90 oranında destek verilecektir.

Programın Amacı: TR33 Bölgesi’nin sürdürülebilir ve dengeli sosyal kalkınması ile toplumsal gelişimine katkı sağlanması

Programın Öncelikleri:

 • · Sosyal yaşam olanaklarının yenilikçi yöntem ve uygulamalarla geliştirilmesi
 • · Dezavantajlı grupların sosyal içermelerinin ve hizmetlere eşit erişiminin sağlanması
 • · Gelişmekte olan hizmet/üretim yapısında ihtiyaç duyulacak beşeri ve sosyal sermayenin oluşturulması
 • · Kırsal kesimde* beşeri kaynakların geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin arttırılması

Kimler başvurabilir:

 • Kamu Kurum ve Kuruluşları (Valilikler, Kaymakamlıklar, Bölge/İl/İlçe Müdürlükleri, vb.)
 • Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, Belediyeler, Köyler)
 • Kamu Kurum ve Kuruluşu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
 • Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıf, Dernek, Federasyon, Sendika vb. tüzel kişiliği haiz STK’lar)
 • Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri ve Küçük Sanayi Siteleri
 • 5355 sayılı Kanun kapsamındaki Mahalli İdare Birlikleri
 • Kooperatifler ve Birlikler (Kar amacı gütmeyen)
 • Üniversiteler (Üniversite yönetimiyle mutabakat sağlamaları ve harcama birimi olmaları koşuluyla Fakülteler, Yüksekokullar ve Meslek Yüksekokulları

Leave a Comment

shared on wplocker.com