Tarım Bakanlığı Projeleri

YENİ HİBE!!! GAP BÖLGESİ İLLERİNDE SÜT SIĞIRCILIĞI YATIRIMLARININ
DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN HİBE PROGRAMI

Durum : Program Açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ EYLEM PLANI KAPSAMINDAKİ İLLERDE
SÜT SIĞIRCILIĞI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ
HİBE PROGRAMI

Programın amacı 

Güneydoğu Anadolu Projesi Eylem Planı (2008-2012) kapsamındaki Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerinde, süt sığırcılığının geliştirilmesi, modern işletmelerin kurulması, hayvansal üretimde verimliliğin ve kalitenin artırılması ile bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik olarak, üreticilerin yapacakları süt sığırcılığı işletmesi yatırımlarının desteklenmesidir.

Bu program üreticilerin, kırsal alanlarda, bireysel veya bir arada yapacakları özsermayeye dayalı, en az 50 baş ve üzeri kapasiteye sahip projeli süt sığırcılığı işletmesi yatırımlarına, 2009-2012 yılları arasında hibe desteği uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.
Bu programın kapsamında, gerçek veya tüzel kişilerce kurulacak işletmeler, uygulanacak hibe desteğinden faydalanabilir. Her bir proje sahibi sadece bir projesi için hibe desteğinden yararlanabilir.

Bu programın kapsamında ayrılacak yıllık kaynağın % 40’ı 50 baş ile 100 baş arası kapasiteli işletmeler, % 60’ı 100 baş ve üzeri kapasiteli işletmeler için kullandırılacaktır.

Bu programın kapsamında uygulanacak hibe desteğinden, projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süre içinde yatırımı tamamlanan işletmeler yararlanır. Yatırımın tamamlanamaması halinde, ek süre verilmesinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il müdürlükleri yetkili olup, ek süre asıl sürenin % 50’sinden fazla olacaktır.

Bu programın kapsamında, desteklemeden yararlanacak projelerde inşaat yapımı, hayvan alımı ve makine alımı olarak belirlenen üç yatırım da yer almalıdır. Ancak işletmesinde, tebliğde belirtilen şartları taşımak kaydıyla, bir veya iki yatırımı bulunduran yatırımcı, eksik kalan bir veya iki yatırımı ihtiva eden proje ile başvurarak, gerçekleştirdiği yatırımın desteğinden yararlanabilir.

Desteklerden yararlanamayacak olanlar

Bu Karar kapsamındaki hibe desteklemelerinden kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklıkları dışında herkes yararlanabilir

Bu Program kapsamında yatırım yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler yılı için, genel müdürlükçe her yılın ocak ayı içinde yayınlanacak olan uygulama rehberinde bulunan yatırımcı ve yatırım hakkındaki bilgilerin yer aldığı başvuru formunda yer alan belgeler ve ön proje ile yatırımın yapılacağı yerin bulunduğu il müdürlüğüne başvuru yapabilirler.

Yürütme
Bu program Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yürütülecektir.

YATIRIM KONULARI VE HİBE ORANLARI
Bu programın kapsamında 2009-2012 yılları arasında aşağıda belirtilen oranlarda hibe desteği uygulanacaktır.
UYGULANACAK

HİBE ORANI
YATIRIM KONULARI
(%)
İNŞAAT

Yeni Yatırım
30

HAYVAN ALIMI

Damızlık Gebe Düve Alımı
40

MAKİNE ALIMI

Süt Sağım Ünitesi ve/veya Soğutma Tankı
40

Leave a Comment

shared on wplocker.com