Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme Programı – Teknogirişim (1508)

PROGRAMIN AMACI

Yeni girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş   fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere   dönüştürebilmeleri için çekirdek sermaye sağlanarak desteklenmesini   amaçlamaktadır.

 Kimler Yararlanabilir? 
Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişim faaliyetinde   bulunmaya aday,

Üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir   yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenciler,

Yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans,   yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini (diplomasını) ön başvuru   tarihinden en çok 5 yıl önce almış gerçek kişiler,

Program iki aşamadan oluşmaktadır;

Başvuruların yapılması, TÜBİTAK girişimcilik   eğitiminin alınması,  girişim önerisi uygun bulunan girişimciler, planın   uygun bulunması halinde girişimciden en geç üç ay içerisinde bir kuruluş   tescil ettirmesi ve kuruluşun desteklenmesi,

TEMEL HİBE BAŞLIKLARI

Ürün Geliştirme

 

1.      Firmada Mevcut Bir   Ürünün Yeni Modellerinin Geliştirilmesi (temel bir üründe yapılan   değişikliklerle yeni ürünler geliştirilmesi veya mevcut bir ürünün yeni bir   alana uygulanması için yapılan uyum çalışmaları)

 

2.      Firma İçin Yeni Bir   Ürün Geliştirilmesi (benzerleri pazarda veya sektörde mevcut olup firmanın   ürün ailesinde olmayan bir ürünün geliştirilmesi)

 

3.      Firma İçin Yeni Bir   Ürün Platformu Geliştirilmesi (kendisinden yeni modellerin   türetilebileceği  temel bir ürünün geliştirilmesi)

 

4.      Ülke İçin Yeni Bir   Ürün Geliştirilmesi

 

5.      Dünya İçin Yeni Bir   Ürün Geliştirilmesi (yeni bir fikir odağında dünya   pazarlasp;    Dünya İçin Yeni Bir Ürün Geliştirilmesi (yeni   bir fikir odağında dünya pazarlarında olmayan bir ürünün geliştirilmesi)

 

Süreç   Geliştirme

 

1.      Maliyet Düşürücü veya   Standart/Kalite Yükseltici Sonuçların Elde Edilmesi Amacıyla Yeni Tekniklerin   Geliştirilerek Uygulanması

 

   
PROGRAM OTORİTESİ TÜBİTAK SON BAŞVURU TARİHİ Sınır yok
TOPLAM BÜTÇE Sınır yok HİBE ORANI % 75
HİBE MİKTARI En fazla 100.000,00 TL PROJE SÜRESİ En fazla 12 ay
UYGULANDIĞI İLLER TÜRKİYE

 

2.      Üretimle İlgili Olarak Yeni Bir   Yöntem veya Teknoloji Geliştirilmesi

Leave a Comment

shared on wplocker.com