Tematik Proje Destek Programı

Tematik Proje Destek Programı

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

  •   KOBİ’lerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve   Meslek Kuruluşları tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin   geliştirilmesi amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik   edilmesi,
  •   Makro strateji dokümanlarında işaret edilen   öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel   ihtiyaçların karşılanması,
  •   KOBİ’lerin uluslararası mevzuat ve önceliklere   uyumunun sağlanması,


TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI DESTEK UNSURLARI

  Çağrı     Esaslı Tematik Program Meslek     Kuruluşu Proje Destek Programı
Başvuru     Yapabilecekler KOBİ’ler     ve Meslek Kuruluşları Meslek     Kuruluşları
Program     Süresi  – 3 Yıl
Proje     Süresi Proje     Teklif Çağrısında Belirlenir 24 Ay     (+12 Ay)
Destek     Oranı 1. ve 2.     Bölgede % 50

3. ve 4.     Bölgede % 60

1. ve 2.     Bölgede %50

3. ve 4.     Bölgede % 60

Destek     Ödemesi Geri     Ödemeli ve Geri Ödemesiz seçeneklerle Geri     Ödemesiz
Destek     Üst Limiti Proje     Teklif Çağrısında Belirlenir 150.000     TL

 


Çağrı Esaslı Tematik Program Desteklenecek Proje Giderleri

  •    Personel ücretleri ve seyahat giderleri,
  •   Makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya   kiralanması giderleri (azami %25),
  •   Sarf malzemesi giderleri,
  •   Hizmet alım giderleri,
  •   Genel idari giderler (azami %10).


Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Desteklenecek Proje Giderleri

Kurul   tarafından uygun bulunan ve aşağıda belirtilenler dışında kalan giderler   destek kapsamındadır;

Bina   inşaat yapımı, tadilatı, gayrimenkul alımı, makine-teçhizat, tefrişat, taşıt   aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme   giderleri, finansman giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri,   enerji, su, kira giderleri, proje ortaklarından alınan danışmanlık ve hizmet   alımı giderleri ve proje ile ilişkilendirilmemiş maliyetler.

 

Leave a Comment

shared on wplocker.com