Uluslararası Sanayii Ar-ge Projeleri Destekleme Programı (1509)

PROGRAMIN AMACI

Ülkemizdeki teknik yeterliliğin ve bilgi   birikiminin artırılması,

Kuruluşların uluslararası teknoloji birikimine erişiminin ve teknoloji transferinin sağlanması,

Edinilen teknolojik bilgi ve deneyimin   kuruluş bünyesinde içselleştirilerek, özgün teknolojilerin geliştirilmesinde   ivme kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması,

Kuruluşların uluslararası pazarlarda yer   almasına katkı sağlamasıdır.

 Kimler Yararlanabilir? 
Uluslararası ortaklı araştırma   geliştirme projelerinin desteklenmesi için oluşturulmuştur. Bu tür   uluslararası programlara katılan, Türkiye’de yerleşik, firma düzeyinde katma   değer yaratan tüm kuruluşlar bu programdan yararlanabilmektedir. 

TEMEL   HİBE BAŞLIKLARI

Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri   Destekleme Programı,

  •   Eureka
  •   Eurostars
  •   Ortak Teknoloji Girişimleri
  •   CORNET
  •   Avrupa Birliği Çerçeve Programları   altında ortak proje çağrılarına çıkan programlar

 

PROGRAM     OTORİTESİ TÜBİTAK SON     BAŞVURU TARİHİ Sınır     yok  
TOPLAM     BÜTÇE Sınır     yok  

Sınır     yok

bsp;

Sınır     yok

HİBE     ORANI *Büyük     ölçekli firmalar için; en fazla %60

*KOBİ’ler     için; %75

HİBE     MİKTARI Sınır     yok  

Sınır     yok

PROJE     SÜRESİ PROJE SÜRESİ Sınır     yok
UYGULANDIĞI     İLLER TÜRKİYE

 

 

Leave a Comment

shared on wplocker.com