Yönetim Danışmanlığı

Yönetim Danışmanlığı;
Bağımsız, bilgili ve deneyimli kişi veya kişiler tarafından özel, kamu ve diğer kuruluşlarda;
iş stratejisi, organizasyonel yapı ve iş yapma yöntemleri alanlarındaki sorunların, güçlü yanların, iş fırsatlarının ve tehditlerin araştırılması ve tanımlanmasını,
kuruluşun misyon ve stratejik hedeflerini gerçekleştirmek ve sürekliliğini sağlamak üzere uygun yönetsel önerilerin yapılmasını,
ve bu önerilerin uygulama sureci olan değişim yönetimi işlevinde destek verilmesini kapsayan hizmettir.

Yönetim Danışmanı;
Yönetim danışmanlığı hizmetini kişi/kuruluşlara;
meslek etik kuralları çerçevesinde ve bağımsız profesyonel yaklaşımla sunan.
yönetim ve yönetim danışmanlığı meslek ve disiplini konusunda bilgi ve deneyimi olan
asgari bir bilimsel disiplin dalında üniversite seviyesinde eğitim gormuş ve uzmanlaşmış
duruma göre analist, uzman, ekip üyesi, proje yöneticisi, yorumcu, eğitmen, koç. lider ve/veya örnek kışı rollerim üstlenebilen ve kendini sürekli yenileyen ve geliştiren kişidir.

Yeniçağ
hizmet kalitesini ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, TSE ile güvence altına almıştır.
Yeniçağ
bünyesinde görev alan uzman yönetim danışmanları ve konularında uzmanlaşmış yönetim danışmanları ile kuruluşların yönetim danışmanlığı hizmet ihtiyacını birçok kategoride ve değişik sektörler bazında, yetkin seviyede sunma kabiliyetine sahiptir.

Leave a Comment

shared on wplocker.com